Home / Medlems-/spåravgift / Bli Medlem

Bli Medlem

Så här blir du medlem i Hotagens Sportclub:

Medlem i klubben blir du genom att betala en avgift via klubbens bankgiro 5280-5926 eller via Swishkonto 123 505 90 84. Vid betalningen ska du ange namn, adress, mobilnummer och e-postadress för den/de som avses.

– Årskort: 200 kr

– Dito för hela familjen: 300 kr

För tillfälliga besökare, som inte vill vara medlemmar, finns en spåravgift som betalas på valfritt konto enligt ovan (glöm inte att ange namn och mobilnummer):

-Ungdom och vuxna                 Spåravgift 30 kr/dag för icke medlemmar i Hotagens Sportklubb och Rötvikens Byalag

-Barn upp till 12 år                   Gratis