Home / Nyheter

Nyheter

Vaajmarathon 2020 är inställt pga. Corona

Gränsen mellan Sverige och Norge är stängd till och med 13 augusti.
Tävlingen som skulle blivit ett seedningslopp till Vasaloppet skulle genomförts lördagen 25 juli.
Vi behåller seedningsstatusen och kommer igen nästa år i slutet av Juli 2021, då har vi även några nyheter att bjuda på.

Ta hand om er

Bästa hälsningar från tävlingskommittén
Hotagen SC och Sörli idrottslag

 

Kläder till salu

Hotagens SC:s överdrag, jacka och byxa, i princip oanvänt.
Storlek XL
Pris: 1500 kr inklusive mössa (nypris 2500 kr).
/Anders Edvinsson

Hotagens Sportklubb är nu på banan.

Hotagens Sportklubb är på banan igen.

Vi som står bakom en samlad idrottsverksamhet i Hotagenbygden har nu accepterat att Åkersjön vill driva sin egen verksamhet. Hotagens SportsClub ombildas därför till … Hotagens Sportklubb. Klubben återtar nu fokus på det som var meningen från början – en verksamhet för hela Hotagenbygden. Vi hoppas att detta blir en lycklig skilsmässa för båda parter. Den nya föreningen registrerades hos skatteverket 25 maj 2018 med organisationsnumret 802516-8926

Vi behåller webbsidan www.Hotagensc.se  (omarbetas) och Facebooksidan.

 Föreningens mål och syfte

Föreningens verksamhet följer Riksidrottsförbundets riktlinjer och ska bl.a. ” inriktas på att utveckla individer positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Den ska vara öppen för alla och organiseras enligt demokratiska principer där individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas. Föreningens syfte är främst att främja motionsidrott året runt, för alla åldrar och kön”.

Verksamhetsområde

Klubbens ”upptagningsområde” är från Bakvattnet i söder till Gunnarvattnet i norr. Förhoppningen är att denna stramare begränsning av klubbens verksamhetsområde ska ge ett mervärde till alla byar i området. Det kommer att ta ett tag att bygga upp spårstrukturer och sportsliga evenemang som alla kan ha glädje och nytta av, men det ger sig med tiden. Ett första försök är den rullskidtävling som kommer att hållas den 29 juli. Den startar i Rötviken respektive Valsjöbyn och målgången sker i Mebygda.

Kommande aktiviteter

  • Återuppta etablering av gemensam friskvårdslokal (Gym), nu i Rötviken. Föreningen kommer att ansöka om bidrag till finansieringen under sommaren 2018.
  • Vaajmarathon 29 juli, den första rullskidtävlingen i Jämtland och samtidigt Sveriges nordligaste rullskidtävling som dessutom går mellan två länder!

Hotagens Sportklubb behöver bygdens stöd för att genomföra Vaajmarathon. Nya skyltar ska tryckas och tävlingen ska marknadsföras för stort deltagande. Sponsring mottas därför tacksamt.

Stöd också friskvårdsarbetet i Hotagen genom att bli medlem i Hotagens Sportklubb.
Årsavgift: 150 kr.
Bankgiro: 5280-5926 eller Swish: 123 505 90 84.
Skriv in ditt namn, adress, mailadress  och telefon/mobilnummer.

Nu kan du betala medlemsavgift och spåravgift med Swish!

Klubben har nu öppnat ett så kallat Swish-konto i Swedbank. Det innebär att det nu är betydligt enklare att betala medlemsavgift, spåravgift eller för det ni köper via klubben.

För att kunna göra en  Swish-betalning krävs att du öppnar ett Swish-konto i din bank (Nordea, Swedbank m.fl.) och laddar hem en app till din mobil. Klubbens Swish-kontonummer är 1231895812 (ser ut – och skrivs – som ett mobilnummer).  Du kan sedan ange vad inbetalningen avser, till exempel spåravgift för dagen eller säsongen, betalning för klädesplagg eller medlemsavgift).

Tänk dig att du lastat av skidorna vid klubbens spår och är sugen på en åktur. Plötsligt inser du att du glömt att betala spåravgiften. Då halar du bara upp mobilen, trycker på Swish-appen och registrerar betalningen. Lätt som en plätt. Appen ger dig tydliga instruktioner hur du ska göra.

Vi får därefter betalningen på klubbens konto med en specifikation och du har ett kvitto i din telefon.

Kan det bli enklare?

Hjälp oss att registrera er som medlemmar i Hotagens Sportsclub!

Glädjande nog  har ett stort antal personer anmält sig som medlemmar till Hotagens Sportsklubb genom att betala medlemsavgifterna till klubbens konto i Swedbank.

Det finns uppenbart ett stort intresse för skidåkning – större än vad vi anade. Bra så, men tyvärr saknar vi mer fullständiga uppgifter från många av er som redan betalat. Det gör att vi inte kan nå er med erbjudanden eller speciell information. Det gör det också svårare för er som vill tävla i klubbens namn att ni inte finns i något register (vilket ofta behövs när man anmäler sig som deltagare).

Det finns en lösning på detta och vi vill därför uppmana alla som hittills – och framgent – anmält sig som medlemmar i Hotagens Sportsclub att också registrera er på Svenska Skidförbundets webbsida www.skidor.com ( sök på Jämtland/Härjedalen och därefter på Hotagens Sportsclub). Klicka sedan på Medlemsanmälan. Där kan ni ange namn och alla adressuppgifter på er själva och eventuella familjemedlemmar.

En sådan registrering underlättar för klubbens administration och för er som ska tävla för Hotagens Sportsclub framöver.