Välkommen till Hotagens Sportklubb

Hotagens SportClub på banan igen

Information:

Efter nyss genomförd förändring har Hotagen SportsClub ombildats till… Hotagens SportClub.
Klubben återtar nu fokus på det som var meningen från början – en verksamhet för hela Hotagenbygden.
Den nya föreningen registrerades hos skatteverket 25 maj 2018 med organisationsnumret 802516-8926.
Se mer om detta under rubriken ”Nyheter”.
Styrelsen

Välkommen som medlem i Hotagens SportClub. Läs mer här!

Nya som gamla medlemmar: Välkomna!