Home / Om oss

Om oss

Hotagens Sportclub (tidigare Hotagens SportsClub)

Hotagens Sports Club bildades 2013 som en idrottsförening för hela Hotagenbygden.

Hotagens Sports Club har reorganiserats och ändrat namn till … Hotagens Sportclub. Klubben återtar nu fokus på det som var meningen från början – en verksamhet för hela Hotagenbygden.
Den nya föreningen registrerades hos skatteverket 25 maj 2018 med organisationsnumret 802516-8926

Föreningens mål och syfte

Föreningens verksamhet följer Riksidrottsförbundets riktlinjer och ska bl.a. ” inriktas på att utveckla individer positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Den ska vara öppen för alla och organiseras enligt demokratiska principer där individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas. Föreningens syfte är främst att främja motionsidrott året runt, för alla åldrar och kön”.