Välkommen till Hotagens Sportklubb

Hotagens SportClub på banan igen

Information:

Efter nyss genomförd förändring har  Hotagen SportsClub ombildats till … Hotagens SportClub. Klubben återtar nu fokus på det som var meningen från början – en verksamhet för hela Hotagenbygden.  Den nya föreningen registrerades hos skatteverket 25 maj 2018 med organisationsnumret 802516-8926.

Se mer om detta under rubriken ”Nyheter”.

/Styrelsen

 

Välkommen som medlem i Hotagens SportClub. Läs mer här!

Årsmötet sker den 30 september kl 1400 i Rötvikens bygdegård.

Nya som gamla medlemmar: Välkomna!

Dagordning årsmöte 2018 . Klicka här